Beginpagina

Kies uw Provincie

Beweeg de muis over de kaart

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NWWI / NHG validatie

Standaard taxatie of NHG / NWWI taxatie?
Bij financiering met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) heeft u altijd een NHG / NWWI taxatierapport nodig. Sommige hypotheek geldverstrekkers willen zelfs altijd een gevalideerd (NHG / NWWI) taxatierapport ongeacht of u gebruik maakt van NHG. Vraag uw hypotheekadviseur wanneer u niet zeker weet of u een standaard taxatie of een NHG / NWWI taxatie nodig hebt.

Validatie
Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing, of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u als consument op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. Daarnaast wensen hypotheek geldverstrekkers tevens betrouwbare taxatierapporten in het kader van fraudepreventie. Ook accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog een taxatierapport als deze is gevalideerd door een instituut die door de NHG is erkend.

Een erkend taxatie validatie instituut, valideert taxatierapporten van de aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie conform duidelijke richtlijnen is opgesteld. Op deze manier krijgen geldverstrekkers, intermediairs en consumenten een betrouwbare woningtaxatie die inzicht geeft in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

NHG
Bij financiering met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) heeft u dus altijd een NHG / NWWI taxatierapport nodig. Sommige hypotheek geldverstrekkers willen zelfs altijd een gevalideerd (NWWI) taxatierapport ongeacht of u gebruik maakt van NHG. Het door de taxateur uitgebrachte taxatierapport moet bij een NHG hypotheek dus altijd worden gevalideerd door een erkend taxatie validatie instituut. Er zijn diverse instituten die deze validatie uitvoeren en het NWWI is hiervan de meest bekende.

NWWI
NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Het NWWI keurt taxatierapporten van aangesloten taxateurs en eist van hen dat deze rapporten zijn opgesteld aan de hand van duidelijke richtlijnen.
Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI een objectieve en betrouwbare woningtaxatie waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en alle hypotheekverstrekkers.

De toegangseisen bestaan uit certificering door het taxatieregister NRVT en lidmaatschap van een brancheorganisatie NVM, VBO, of VastgoedPro. De taxateur werkt alleen binnen een vastgesteld werkgebied. Alleen taxateurs die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

De taxateurs die op deze website staan vermeld hebben allen dit keurmerk en voldoen aan de eisen die worden gesteld door het NWWI.